p. 0207 199 700
DOKUMENTTIPANKKI
Tietoa pa-ve:sta > Käyttöohjeet ja oppaat > Pumppaamon huolto
HistoriaEsitteet ja ladattavat materiaalitKäyttöohjeet ja oppaatVesipostin käyttöPumppaamon huoltoDokumenttipankki

Pumppaamon huolto

Pumppaamot on syytä tarkastaa, puhdistaa ja huoltaa määräajoin häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi.
 

Pumppaamon huolto-ohje

Tyhjennä pumppaamo ennen tarkastusta ja huoltoa, jotta pumpun saa laskettua takaisin paikoilleen. Kytke pumppaamo jännitteettömäksi ennen huoltoa!
 

Yleiset turvallisuusohjeet pumppaamon huollossa:

 1. Mikäli aiot mennä pumppaamon sisälle, huolehdi, että pumppaamo on tuulettunut kunnolla ja säiliössä ei ole happivajetta.
 2. Varmistu, että säiliön läheisyydessä ei ole käynnissä autoja tai työkoneita, ettei pakokaasua pääse säiliöön.
 3. Säiliötyöskentely edellyttää työparia, joka on säiliön ulkopuolella valvomassa työskentelyn turvallisuutta.
   

Pumppaamon huollot:

 1. Suosittelemme tarkastamaan pumppaamon 3 kertaa vuodessa. Tarkkaile lian ja kiintoaineiden kertymistä säiliön pinnoille. Pese pumppaamo tarvittaessa.
 2. Tarkasta, että pumppaamon vipat pääsevät liikkumaan vapaasti ja että ne toimivat.
 3. Tarkasta, että vippoihin ei ole kertynyt likaa tai kiintoainetta, joka haittaa tai estää vippojen toiminnan.
 4. Testaa, että pumppu käynnistyy: nosta vippaa, tarkasta samalla vipan johto.
 5. Testaa, että ylärajahälytys toimii: nosta hälytysvippaa, tarkasta samalla vipan johto.
 6. Pumppua ei saa nostaa eikä kannattaa sähkökaapelista! Pumppua ei saa myöskään nostaa käynnin aikana istukasta ylös edesnostoketjusta. Paineiskun seurauksena luistin tiiviste saattaa irrota!
 7. Tarkasta pumppu, jos siinä on käyntihäiriöitä. Pumppu saattaa jumittua jos se on pitkiä aikoja käyttämättä, esim kesäasunnolla. Pumpun silppuria voi pyörittää esim. puukepillä. Pumpun on ehdottomasti oltava jännitteetön!
   

 


Pumpun nostolaite ja huoltoritilä helpottaa pumpun huoltoa ja puhdistamista.


Pumppu on kätevä huuhdella ritilän päällä. Pesuvesi valuu takaisin pumppaamoon.


Vippaan voi kertyä huomattava määrä rasvaa ja muuta likaa, joka heikentää vipan toimintaa tai jopa estää vipan toiminnan.


Tämä linjapumppaamon pumppu on ollut käytössä yli 2700 tuntia.


Pumppaamo ja pumppu on pesty, tarkastettu ja huollettu, valmiina käyttöön.


Pumppaamo maisemoituna.